For English, please scroll down

De rode vogelmijt Dermanyssus gallinae, beter bekend als bloedluis, is een parasiet die veel voorkomt en negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid én het welzijn van pluimvee. Het monitoren van deze schadelijke parasiet en het controleren of maatregelen effectief zijn, was voorheen erg lastig. In 2012 is AviVet daarom begonnen met een project om een betrouwbare en goedkope manier te ontwikkelen om de ernst van rode vogelmijt-besmettingen in de pluimveestal vast te stellen. In 2016 publiceerde we in het internationale tijdschrift Poultry Science de officiële validatie van de val: de AviVet Red Mite Trap. Sindsdien worden de vallen over de hele wereld succesvol ingezet om vogelmijt besmettingen te monitoren. Door te monitoren is het mogelijk om het meest geschikte moment te kiezen om de rode vogelmijten te bestrijden en kan worden gecontroleerd of de bestrijding effectief was.

Ook gebruik maken van de vallen? Neem contact op met uw eigen pluimveepraktijk voor meer informatie.

Meer informatie over de vallen kunt u opvragen bij info@avivet.eu.


ENGLISH

The Poultry Red Mite (Dermanyssus gallinae) is a parasite of major concern in the poultry industry.  Monitoring and evaluation of interventions have historically proven difficult. In 2012 AviVet launched a project to develop a reliable, cheap way to monitor Poultry Red Mite infestation in poultry houses.  In 2016 we published the validation of our traps in Poultry Science and at the same time started the world-wide distribution of our traps.

Currently, the AviVet Red Mite Traps are used in most countries with large poultry production industries.

More information? Contact us at info@avivet.eu.