Binnen de visie van AviVet staat het ontwikkelen- en delen van kennis centraal. Door het uitvoeren van onderzoek en het geven van onderwijs dragen wij bij aan de ontwikkeling van de pluimveesector. De focus ligt hierbij op de relatie tussen diergezondheid, dierenwelzijn en productiviteit. Het verzamelen en analyseren van data uit het veld is hierbij essentieel. 

Onderwijs

Sinds 2009 zijn wij actief betrokken bij het pluimveeonderwijs van de Bachelor- en Master-opleiding aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Wij nemen studenten mee naar pluimveebedrijven, laten hen kennis maken met de sector, het dagelijkse werk van de pluimveedierenarts en ons bedrijfsbegeleidingsconcept. Daarnaast begeleiden wij ook onderzoeksstages en analyses van pluimveebedrijven.

Vanaf 2019 heeft AviVet de samenwerking met Aeres Training Centre International verder uitgebreid. Hier worden cursussen en trainingen gegeven, zowel voor het internationale bedrijfsleven als in het kader van ontwikkelingswerk. 

Onderzoek

Om invulling te geven aan onze visie investeert AviVet actief in onderzoek en ontwikkeling voor de pluimveesector. Dit doen we door zelf onderzoek op te zetten, of door te participeren in samenwerkingsverbanden.  Zo werken wij al sinds 2013 uitgebreid aan de impact, monitoring en bestrijding van de rode vogelmijt (“bloedluis”) en voeren wij veldstudies uit voor de farmaceutische industrie.