December

Geef Vogelgriep geen kans!

 

Sinds 23 oktober zit al het commercieel gehouden pluimvee opgehokt en worden in grote delen van ons land dode, besmette watervogels gevonden. Inmiddels zijn er al 6 pluimveebedrijven geruimd wegens besmetting met het hoog-pathogene AI H5N8. Vogelgriepvirussen in wilde vogelpopulaties zijn niet te bestrijden. Het voorkomen van een AI-besmetting op uw bedrijf moet vooral gericht zijn op het nemen van preventieve maatregelen om het contact met deze wilde vogels en hun uitwerpselen te vermijden; en dus de insleep daarvan in uw stal.

 

Op deze manier kunt u uw bedrijf in kaart brengen.

Bron: www.pluimveeweb.nl/artikel/164780-verdedig-risicozones-op-pluimveebedrijf.

Groen: schoon, goed afgeschermd. Oranje: verhard erf waar maatregelen tegen vervuiling te nemen zijn.

Rood: extern gebied met hoog besmettingsrisico.

 

De belangrijkste praktische maatregelen zijn:

 

 • Erf en alle ruimte rondom uw stallen is vuil terrein! Maak een duidelijke scheiding tussen omgeving (rood) en bedrijfsterrein/erf (oranje) en tussen erf en stal (groen)!
  • Plaats bakken met ontsmettingsmiddel bij het toegangshek en de ingang van al uw stal(len).
  • Zorg voor een goede hygiënesluis achter de ingangsdeur van uw stal, trek een staleigen overall aan en stap achter de drempel over in staleigen schoeisel. Wissel vervolgens nogmaals van schoeisel voordat u de dierruimte betreedt.
  • Was in de voorruimte uw handen en desinfecteer ze. Gebruik in de stal een veiligheidsbril, mondneuskapje, haarnet en wegwerphandschoenen.
  • Denk ook aan strikte hygiëne bij het laden/lossen van uw eieren, pallets en emballage (incl. palletwagen)
  • Houdt alle (rol)deuren en ramen gesloten voor onverwachte bezoekers, ongedierte en huisdieren
  • Verwijder dood aangetroffen ratten, muizen en vogels zo snel mogelijk. Doe handschoenen aan en was en ontsmet nadien direct uw handen

 

 • Zeg NEE tegen bezoekers! Laat erf- en stalbetreders alleen toe wanneer het echt noodzakelijk is en volg alle voorgeschreven hygiëneprotocollen!
  • Laat bezoekers aan de weg parkeren waar zij een wegwerpoverall, haarnetje en plastic overschoenen aantrekken. Als bezoekers de stal in moeten, dienen zij te douchen en bedrijfseigen kleding en schoeisel aan te trekken. Bij vertrek wordt er weer gedoucht.
  • Laat voertuigen hun wielen en wielkasten desinfecteren voordat ze uw bedrijfsterrein betreden. Idem als zij vertrekken. Laat deze voertuigen niet direct onder een luchtinlaat parkeren.

 

 • Het virus kan ook via de inlaatkleppen en het gaas van de wintertuin binnenwaaien!

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, dan horen wij het graag. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0318-578255 of mailadres administratie@avivet.eu.

Op de volgende websites is veel aanvullende informatie te lezen:

 

 

Kort nieuws: Even voorstellen

 

 

Stefan Verhoeven (nieuwe dierenarts per 1 januari 2021)

Sinds mijn afstuderen in Utrecht (2010) werk ik al als pluimveedierenarts. Eerst bij Dierenartspraktijk Ell in het zuiden des lands, waar ik meer dan 5 jaar ervaring heb opgedaan als dierenarts in de opfok- en leghennensector, en de vleeskuiken- en kalkoenensector. Vervolgens heb ik 5 jaar gewerkt bij diergeneesmiddelenfabrikant Hipra, met een focus op het gebied van coccidiose (vaccins). Echter, de praktijk bleef altijd trekken en binnenkort kunnen jullie me dan ook bij AviVet tegenkomen. Ik kijk ernaar uit om jullie persoonlijk te ontmoeten en jullie pluimveebedrijf te leren kennen!

 

 

 

Ontwormen is en blijft maatwerk!

Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat er rondom het gebruik van synthetische diergeneesmiddelen, waaronder ontwormingsmiddelen, recent veel te doen is geweest binnen de biologische sector.

Onder druk van de vele bezwaren vanuit de sector heeft de Europese commissie begin dit jaar aangekondigd dat de minimale wachttijd van 48 uur voor synthetische diergeneesmiddelen alleen geldt voor middelen die onder de zogenaamde cascade-regeling vallen. Dat zijn middelen die geen registratie hebben voor het gebruik bij de betreffende diersoort en/of een specifieke aandoening. Bij leghennen worden deze middelen tijdens de legperiode eigenlijk zelden tot nooit ingezet, eenvoudig weg omdat de wachttijd voor eieren minimaal 7 dagen is. En dus 2×7 dagen voor bio!

Dus: de druk is er voorlopig af. Ontwormingsmiddelen kunnen worden ingezet zonder dat er eieren moeten worden afgewaardeerd. Dit is geweldig nieuws want de financiële schade die zou kunnen ontstaan door het onthouden van een ontwormingskuur op basis van een economische afweging, zouden dierenwelzijn, diergezondheid en de productie ernstig kunnen schaden.
Is er dan helemaal niks veranderd? Gelukkig wel. We zijn ons weer bewust geworden van het gebruik van ontwormingsmiddelen en streven naar ontwormen op basis van een diagnose. Dit is voor andere diersoorten, zoals paarden en schapen, al veel langer de norm maar voor pluimvee wordt er nog vaak op de kalender ‘strategisch’ ontwormd.

In de periode voorafgaand aan het besluit van de Europese commissie is AviVet begonnen met routinematig mestonderzoek op bedrijven die zich hiervoor hebben aangemeld.  We zijn afgestapt van het standaard advies, maar kijken per bedrijf naar hoeveel wormeneitjes er in de mest zitten, welke wormen er voorkomen, hoe de hennen functioneren, en wanneer mogelijk, doen we ook sectie. Er zijn geen 2 bedrijven hetzelfde. Enerzijds zijn er bedrijven waar de wormdruk laag blijft zonder te ontwormen, anderzijds bedrijven die te maken hebben met de schadelijke haarworm of waar de spoelwormenpopulatie in heel korte tijd explodeert. Het mestonderzoek geeft veel inzicht in de wormdynamiek op een bedrijf, zowel vóór als ná behandeling.

De kritische houding ten opzichte van het gebruik van ontwormingsmiddelen beperkt zich niet alleen tot de biologische sector. De eieren van een koppel leghennen dat wordt ontwormd bevatten vaak zeer lage residuen (weliswaar onder de toegestane MRL). De impact hiervan op het milieu en het bodemleven (via de mest) heeft een cumulatief effect en is nog een reden om bewust om te gaan met het gebruik van deze middelen. Het is goed dat de sector pro-actief actie onderneemt en niet van buitenaf middels wet- en regelgeving gedwongen wordt om minder ontwormingsmiddelen in te zetten. Nu heeft de sector zelf de kans om de handschoen op te pakken en het gebruik van ontwormingsmiddelen opnieuw in kaart te brengen en kritisch te evalueren.