Overzicht nieuwsbrieven AviVet

December

Geef Vogelgriep geen kans!

 

Sinds 23 oktober zit al het commercieel gehouden pluimvee opgehokt en worden in grote delen van ons land dode, besmette watervogels gevonden. Inmiddels zijn er al 6 pluimveebedrijven geruimd wegens besmetting met het hoog-pathogene AI H5N8. Vogelgriepvirussen in wilde vogelpopulaties zijn niet te bestrijden. Het voorkomen van een AI-besmetting op uw bedrijf moet vooral gericht zijn op het nemen van preventieve maatregelen om het contact met deze wilde vogels en hun uitwerpselen te vermijden; en dus de insleep daarvan in uw stal.

 

Op deze manier kunt u uw bedrijf in kaart brengen.

Bron: www.pluimveeweb.nl/artikel/164780-verdedig-risicozones-op-pluimveebedrijf.

Groen: schoon, goed afgeschermd. Oranje: verhard erf waar maatregelen tegen vervuiling te nemen zijn.

Rood: extern gebied met hoog besmettingsrisico.

 

De belangrijkste praktische maatregelen zijn:

 

 • Erf en alle ruimte rondom uw stallen is vuil terrein! Maak een duidelijke scheiding tussen omgeving (rood) en bedrijfsterrein/erf (oranje) en tussen erf en stal (groen)!
  • Plaats bakken met ontsmettingsmiddel bij het toegangshek en de ingang van al uw stal(len).
  • Zorg voor een goede hygiënesluis achter de ingangsdeur van uw stal, trek een staleigen overall aan en stap achter de drempel over in staleigen schoeisel. Wissel vervolgens nogmaals van schoeisel voordat u de dierruimte betreedt.
  • Was in de voorruimte uw handen en desinfecteer ze. Gebruik in de stal een veiligheidsbril, mondneuskapje, haarnet en wegwerphandschoenen.
  • Denk ook aan strikte hygiëne bij het laden/lossen van uw eieren, pallets en emballage (incl. palletwagen)
  • Houdt alle (rol)deuren en ramen gesloten voor onverwachte bezoekers, ongedierte en huisdieren
  • Verwijder dood aangetroffen ratten, muizen en vogels zo snel mogelijk. Doe handschoenen aan en was en ontsmet nadien direct uw handen

 

 • Zeg NEE tegen bezoekers! Laat erf- en stalbetreders alleen toe wanneer het echt noodzakelijk is en volg alle voorgeschreven hygiëneprotocollen!
  • Laat bezoekers aan de weg parkeren waar zij een wegwerpoverall, haarnetje en plastic overschoenen aantrekken. Als bezoekers de stal in moeten, dienen zij te douchen en bedrijfseigen kleding en schoeisel aan te trekken. Bij vertrek wordt er weer gedoucht.
  • Laat voertuigen hun wielen en wielkasten desinfecteren voordat ze uw bedrijfsterrein betreden. Idem als zij vertrekken. Laat deze voertuigen niet direct onder een luchtinlaat parkeren.

 

 • Het virus kan ook via de inlaatkleppen en het gaas van de wintertuin binnenwaaien!

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, dan horen wij het graag. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0318-578255 of mailadres administratie@avivet.eu.

Op de volgende websites is veel aanvullende informatie te lezen:

 

 

Kort nieuws: Even voorstellen

 

 

Stefan Verhoeven (nieuwe dierenarts per 1 januari 2021)

Sinds mijn afstuderen in Utrecht (2010) werk ik al als pluimveedierenarts. Eerst bij Dierenartspraktijk Ell in het zuiden des lands, waar ik meer dan 5 jaar ervaring heb opgedaan als dierenarts in de opfok- en leghennensector, en de vleeskuiken- en kalkoenensector. Vervolgens heb ik 5 jaar gewerkt bij diergeneesmiddelenfabrikant Hipra, met een focus op het gebied van coccidiose (vaccins). Echter, de praktijk bleef altijd trekken en binnenkort kunnen jullie me dan ook bij AviVet tegenkomen. Ik kijk ernaar uit om jullie persoonlijk te ontmoeten en jullie pluimveebedrijf te leren kennen!

 

 

 

Ontwormen is en blijft maatwerk!

Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat er rondom het gebruik van synthetische diergeneesmiddelen, waaronder ontwormingsmiddelen, recent veel te doen is geweest binnen de biologische sector.

Onder druk van de vele bezwaren vanuit de sector heeft de Europese commissie begin dit jaar aangekondigd dat de minimale wachttijd van 48 uur voor synthetische diergeneesmiddelen alleen geldt voor middelen die onder de zogenaamde cascade-regeling vallen. Dat zijn middelen die geen registratie hebben voor het gebruik bij de betreffende diersoort en/of een specifieke aandoening. Bij leghennen worden deze middelen tijdens de legperiode eigenlijk zelden tot nooit ingezet, eenvoudig weg omdat de wachttijd voor eieren minimaal 7 dagen is. En dus 2×7 dagen voor bio!

Dus: de druk is er voorlopig af. Ontwormingsmiddelen kunnen worden ingezet zonder dat er eieren moeten worden afgewaardeerd. Dit is geweldig nieuws want de financiële schade die zou kunnen ontstaan door het onthouden van een ontwormingskuur op basis van een economische afweging, zouden dierenwelzijn, diergezondheid en de productie ernstig kunnen schaden.
Is er dan helemaal niks veranderd? Gelukkig wel. We zijn ons weer bewust geworden van het gebruik van ontwormingsmiddelen en streven naar ontwormen op basis van een diagnose. Dit is voor andere diersoorten, zoals paarden en schapen, al veel langer de norm maar voor pluimvee wordt er nog vaak op de kalender ‘strategisch’ ontwormd.

In de periode voorafgaand aan het besluit van de Europese commissie is AviVet begonnen met routinematig mestonderzoek op bedrijven die zich hiervoor hebben aangemeld.  We zijn afgestapt van het standaard advies, maar kijken per bedrijf naar hoeveel wormeneitjes er in de mest zitten, welke wormen er voorkomen, hoe de hennen functioneren, en wanneer mogelijk, doen we ook sectie. Er zijn geen 2 bedrijven hetzelfde. Enerzijds zijn er bedrijven waar de wormdruk laag blijft zonder te ontwormen, anderzijds bedrijven die te maken hebben met de schadelijke haarworm of waar de spoelwormenpopulatie in heel korte tijd explodeert. Het mestonderzoek geeft veel inzicht in de wormdynamiek op een bedrijf, zowel vóór als ná behandeling.

De kritische houding ten opzichte van het gebruik van ontwormingsmiddelen beperkt zich niet alleen tot de biologische sector. De eieren van een koppel leghennen dat wordt ontwormd bevatten vaak zeer lage residuen (weliswaar onder de toegestane MRL). De impact hiervan op het milieu en het bodemleven (via de mest) heeft een cumulatief effect en is nog een reden om bewust om te gaan met het gebruik van deze middelen. Het is goed dat de sector pro-actief actie onderneemt en niet van buitenaf middels wet- en regelgeving gedwongen wordt om minder ontwormingsmiddelen in te zetten. Nu heeft de sector zelf de kans om de handschoen op te pakken en het gebruik van ontwormingsmiddelen opnieuw in kaart te brengen en kritisch te evalueren.

September

De herfst is begonnen

Kippen kunnen wel tegen kou, maar tocht is echt funest. Gezondheidsproblemen, zoals uitval door E. coli, gaan vaak samen met een slecht klimaat. Nu de nachten weer kouder worden is het tijd om de ventilatie weer eens na te lopen en de inlaatventielen eventueel om te zetten van zomer- naar winterstand. In dit artikel worden slechts enkele aspecten belicht, voor een optimaal klimaatadvies is een bedrijfsspecifieke analyse door een expert vereist.

Een van de oorzaken waardoor kippen vaak ’s nachts op de tocht te zitten is dat gedurende de nacht de ventilatie terugzakt naar minimum toerental en de luchtstroom dus verzwakt. Ventielen die minder dan 4 cm open staan of juist veel te ver open staan zorgen voor koude lucht die niet aan het plafond blijft ‘plakken’. Daardoor zakt de lucht te snel en valt koud op de kippen. Het is aan te raden een aantal ventielen met de hand te sluiten om de onderdruk ’s nachts op de ingestelde streefwaarde te kunnen houden. Verder is het goed om de nachttemperatuur op zo’n 21°C in te stellen: de kippen zitten stil en hebben die warmte nodig. Te veel ventileren is niet goed. Zeker als het overdag nog warm is en ’s nachts buiten afkoelt, haal je met ventileren al snel te veel koude en vochtige lucht binnen.

 

In stalsystemen met uitloopluiken kan overdag de luchtstroom (wind) door de uitloopluiken getemperd worden door de openingen aan de buitenkant van de (overdekte) wintergarten af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld met een in-hoogte-verstelbaar zeil of wind-breek materiaal. Bij een zeil moet de klimaatregeling zodanig worden afgesteld dat er 1,5 – 2,5 cm² (m³/h) netto doorvoeropening is om de lucht van buiten in de wintergarten te trekken. Als materiaal is wind-breekgaas ook prima geschikt (90% wind-breek en 50% gesloten) en effectiever in vergelijking tot geperforeerd of ingeponste damwand. Hiervan zijn de openingsgaten vaak te groot om de 90% wind-breek te bewerkstelligen. Sommige overdekte uitloopruimtes zijn middels verspringingen ingedeeld en kunnen mogelijk gaan functioneren als windtunnel. Hierdoor neemt de luchtsnelheid toe en kan er tocht ontstaan. Met bijvoorbeeld strobalen kan de wind juist weer worden gebroken.

Uit het veld: nieuwe gevallen van blackhead (Histomonas)

Wat ziet u aan uw leghennen? Soms ziet u niets aan uw koppel en is Blackhead een toevalsbevinding. Echter, jonge koppels leghennen (20-30 weken) zijn het meest gevoelig. Typische bevindingen zijn: treurende hennen, dalende voeropname en eiproductie van soms enkele procenten en de uitval is vaak verhoogd. Als de sectie van treurende of dode hennen door uw dierenarts beelden oplevert zoals in afbeeldingen 3 en 4, dan is de diagnose Blackhead snel gesteld. Wat zit hierachter en wat kunt u eraan doen?

 

De kleine spoelworm, Heterakis gallinarum, is één van de meest voorkomende wormen bij leghennen met uitloop. De eitjes die deze worm in de mest uitscheidt, worden na ongeveer twee weken in de omgeving infectieus. Tussen opname van zo’n wormeitje, ontwikkeling tot volwassen worm en het weer uitscheiden van nieuwe eitjes (de prepatentperiode) zitten 24-30 dagen. De diagnose van een kleine spoelwormbesmetting is te stellen door mestonderzoek en/of bij sectie door de volwassen wormen aan te tonen in de punten van de blinde darmen (afbeelding 1). Wanneer je op een risico-bedrijf (bijvoorbeeld met bedrijfsgeschiedenis van Blackhead) een afkrabsel maakt van het slijmvlies van de blinde darm, waarin nog geen kleine volwassen spoelwormen te zien zijn, kunnen onder de microscoop soms al wel de jonge larven gevonden worden (afbeelding 2).

 

Wat heeft H. gallinarum met Blackhead te maken? Kleine spoelwormeitjes dragen soms de ziekteverwekkende eencellige parasiet Histomonas meleagridis bij zich, welke de ziekte Blackhead veroorzaakt. Na opname van de spoelwormeitjes door een hen veroorzaken de protozoën ontsteking en ernstige necrose (afsterven van weefsel) in de wand van de blinde darmen (afbeelding 3), indien vergevorderd met scibulae (‘worstjes’ van ontstekingsmateriaal). Via het bloedvatenstelsel komen de protozoën vervolgens in de lever terecht en veroorzaken daar ook necrose (afbeelding 4). Hierdoor kan de uitval oplopen.

 

Wat te doen? Wanneer uw dierenarts de diagnose Blackhead op tijd gesteld heeft, is er nog genoeg te doen om de schade te beperken. Het plan van aanpak omvat: (1) zo spoedig mogelijk ontwormen bij voorkeur via drinkwater (inclusief ophokken), waarbij een nieuwe vervolgkuur 3 weken na het einde van de vorige kuur wordt herhaald (in totaal ca. 3-4 keer herhalen), (2) verwijderen strooisel en nieuw strooisel in de stal aanbrengen om infectiedruk omlaag te brengen, (3) behandelen van de uitloop waarbij de toplaag van de eerste 10 meter wordt verwijderd, ongebluste kalk wordt aangebracht (biologisch niet toegestaan), de kalk wordt ingewerkt en een nieuwe toplaag wordt aangebracht, (4) ondersteuning diergezondheid (oregano in voer of via het drinkwater, eventuele behandeling tegen coccidiose met amprolium, wanneer aangetoond dat coccidiose meespeelt), intensieve monitoring koppel d.w.z. in jong koppel tot 30 weken 2-wekelijks mestmonster onderzoeken (EPG + OPG), minstens eens per maand sectie, inclusief het maken van afkrabsels van de blinde darmen.

Kort nieuws: Even voorstellen

Mirthe de Wit (student diergeneeskunde). Ik zit in de laatste fase van mijn studie en wil mij als toekomstig pluimveedierenarts graag verdiepen in de legsector. Vandaar dat ik mijn externe stage volg bij AviVet. Daarnaast loop ik hier ook mijn onderzoeksstage en draai ik mee in het vogelmijten (promotie) onderzoek van Berrian Lammers. De komende 5 maanden zullen jullie mij dus wel vaker een keer tegenkomen: op jullie bedrijf of hier op de praktijk. Tot ziens!

 

 

 

 

 

 

Kimberly Monpellier (student diergeneeskunde). Als bijna afgestudeerde dierenarts loop ik bij AviVet mijn allerlaatste stage ‘Bestuur en Beleid’. Ik ga mij de komende 2 maanden vol enthousiasme buigen over diverse projecten in relatie tot diergezondheid en welzijn van leghennen binnen verschillende houderij systemen. Tot half november is het dus mogelijk dat jullie mij een keer langs zien komen met één van de dierenartsen van AviVet. Hopelijk tot snel!