Bij AviVet zetten wij ons actief in voor innovatieve projecten die bijdragen aan een gezonde pluimveehouderij. Wij geloven dat innovatie en duurzaamheid de sector verder kunnen helpen op weg naar een gezonde toekomst.

Onze bijdrage varieert van een ondersteunende rol tot mede-initiatiefnemer en kartrekker. Hieronder een overzicht van enkele projecten van de afgelopen jaren:

Red Mite Trap

Innovatieve bloedluisbestrijding (Q-perch)
Binnen het Q-perch project werkt AviVet samen met Vencomatic en Van Eck Bedrijfshygiëne aan innovatieve bloedluisbestrijding. De gepatenteerde Q-perch zitstok, die hennen beschermt tegen bloedluis, is in mei 2014 op de markt gebracht. AviVet is als onafhankelijke partij verantwoordelijk voor de monitoring van de bloedluispopulatie met bloedluisvallen en evaluatie van de resultaten.

Lifestyle Eggs
Dit innovatieproject is het vervolg op Well-Fair Eggs en voortgezet onder de naam Lifestyle Eggs: een geheel nieuw concept voor eierproductie met een geïntegreerde en kortere keten. Kern van dit project is een innovatief opfok-legsysteem waar leghennen van kuiken tot slacht verblijven, toe te passen in nieuwe en bestaande stallen. Lifestyle Eggs is een initiatief van pluimveehouder Frank de Ronde, technisch installateur Rene Oomkens en Roland Bronneberg. In 2017 hebben Lifestyle Eggs en pluimveehouder Sijds Dijkstra de eerste doorgroeistal volgens het Lifestyle Eggs concept ingericht op een biologisch leghennenbedrijf. De eerste resultaten zijn veelbelovend en zullen worden gepubliceerd. 

Well-Fair Eggs
Binnen het project Well-Fair Eggs, een initiatief van WUR en de overheid, werkte AviVet met diverse ketenpartners samen aan een integraal duurzaam eiproductie systeem voor leghennen. Goed voor het dier, de pluimveehouder, het milieu en de consument.

Pluimvee met Smaak
Pluimvee met Smaak is een zoektocht naar een duurzaam productiesysteem voor vleeskuikens en dat bijdraagt aan lekkere, gezonde en veilige producten. AviVet vervulde een klankbordrol binnen dit project.