Een soepele overgang van opfok naar leg is om meerdere redenen belangrijk. De communicatie tussen de hennenleverancier en legpluimveehouder is hierbij essentieel. Zeker als het gaat over zaken als lichtschema, voerschema, type voer en (water) training. De hen moet zich na overplaatsing namelijk vlot aanpassen in haar nieuwe omgeving zodat ze haar weg naar het voer en water goed kan vinden. Dit kan tijdens de opfok al voor een groot deel worden aangeleerd.

Opdrogers: stalinrichting en training

Hennen die moeite hebben met de start in de legstal kunnen leiden tot zogenaamde opdrogers. Deze hennen kunnen het water niet vinden en zullen binnen enkele dagen tot een week dood gaan. Opdrogers zijn te herkennen aan een klein donker kammetje. Verder zijn ze vermagerd, zitten wat in elkaar en hebben vaak de nekveren overeind staan.

De inrichting van het systeem speelt hierbij een grote rol. Echter, de vraag is: Ligt het aan het systeem in de legstal of aan de afstemming tussen opfok en leg?. In sommige systemen zijn de waterleidingen grotendeels voor de legnesten aangebracht. Als er genoeg nippels aanwezig zijn en de kippen reeds tijdens de opfok getraind zijn om goed door de stal heen te bewegen, is dit geen probleem. Echter, niet ieder opfoksysteem leert de hennen dit even goed.
Als de opfokhennen gewend zijn om door de etages te bewegen, dan n moet het systeem bij de leghennenhouder goed toegankelijk zijn. In bestaande (lage) stallen waar een hoog systeem in is geplaatst, zitten vaak te veel hennen op elkaar met smalle gangpaden en weinig looproutes. Dit leidt tot te weinig bewegingsruimte en vaak met opdrogers tot gevolg.

De hoogst gelegen etages van het huisvestingssysteem hebben meestal alleen voer en geen water. Hierdoor zitten opdrogers vaak bovenin . Als de hennen een paar dagen in het systeem zitten, is het verstandig om alle dieren op een rustige manier van de bovenste laag af te jagen. Dan komen ze overal en vinden vaak het water op de terugweg naar boven. Dit voorkomt opdrogers.

Ontwikkelingsstadium

Belangrijk is ook het ontwikkelingsstadium van de opfokhennen. Dit is grotendeels af te lezen aan het ruistadium, met andere woorden zijn ze verder doorgeruid, dan zijn ze eerder legrijp. Echter, als ze ondergewicht hebben of nog onvoldoende legrijp zijn, dan zijn ze er nog niet aan toe om in productie te komen. Als je deze dieren gaat stimuleren met licht, dan trek je het koppel uit elkaar. Hennen die nog niet voldoende ontwikkeld zijn, maar wel gestimuleerd worden, gaan vaak verder in conditie achteruit. Wacht bij dergelijke koppels met stimuleren! Het gewicht is dus wel belangrijk, maar staat niet op zichzelf.

Andere aandachtspunten

Opfokkoppels die op het legbedrijf aankomen met een ent-reactie, die ziek zijn of bij het uitladen op het legbedrijf nog een injectie-enting krijgen, hebben meer kans op een matige start. Het risico wordt vergroot door slecht management bij de opvang van deze koppels. Als de stal goed op temperatuur is en de vloeren droog zijn na reiniging en desinfectie, wordt de opstart een stuk makkelijker. Zorg er verder voor dat er voldoende licht is, met name bij de drinknippels zodat ze de waterdruppels goed kunnen zien en er makkelijk naar toe zullen gaan.

Conclusie

Hoewel de bovengenoemde lijst van aandachtspunten van opfok naar leg verre van compleet is, zijn het wel de meest voorkomende. Afstemming tussen opfok en leg is essentieel om de opstart bij een net opgezet koppel leghennen zo soepel mogelijk te laten verlopen: een waardevolle investering.