Mensen die in de pluimveesector werken weten dat de vogelmijt een effect heeft op de productie, de diergezondheid en het dierenwelzijn van leghennen. Echter, niemand weet hoe groot dit effect daadwerkelijk is.De afgelopen 10-15 jaar zijn er vanuit diverse Europese landen schattingen over gepubliceerd. Deze geven wel aan dat de vogelmijt een serieus probleem is, maar laten enorme verschillen zien. Het exacte effect blijft dus een Black-box.

Enkele voorbeelden uit deze publicaties zijn:

 • Verhoogde uitval per dag: 0,08% bij volwassen leghennen tot 100% bij opfokhanen
 • Eiproductiedaling: van 0 tot 28%
 • Bloedarmoede: tot 14% lagere hematocriet
 • Verminderd dierenwelzijn: verenpikken bij 50% van de hennen in de nacht
 • Hogere voeropname: tot 2 gram per dag
 • Hogere wateropname
 • Lagere eigewichten: geschat 0,5 gram
 • Verlies lichaamsgewicht: tot 100 gram per week bij opfokhennen
 • Verminderde groei: tot 94 gram lichter einde opfok

Bovendien zijn deze gegevens gebaseerd op enkele grote uitbraken, kleinschalige proeven onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden of op gegevens uit enquêtes onder pluimveehouders.

Kortom: wat ontbreekt zijn exacte gegevens die op grote schaal onder praktijkomstandigheden verkregen zijn en waarbij op een dezelfde consequente wijze met een gevalideerde testmethode gemeten is hoe vogelmijtpopulaties zich in de tijd ontwikkelen en wat de effecten hiervan zijn op de productieresultaten.

Vanuit de visie van AviVet is onderzoek en ontwikkeling een belangrijk aandachtsgebied. Hierbinnen heeft het vogelmijtonderzoek zich de afgelopen 6-7 jaar steeds verder doorontwikkeld en is nu een substantieel onderdeel binnen onze pluimveepraktijk geworden (ca. 1,5 fte). Pluimveedierenarts Berrian Lammers is vanaf het begin bij het vogelmijtonderzoek nauw betrokken geweest en heeft aan de ontwikkeling en validatie van de AviVet mijtenval bijgedragen.

Als onderdeel van het promotie-traject dat Berrian onlangs naast zijn dagelijkse werk gestart is, willen wij eerder genoemde effecten op gestandaardiseerde wijze (kwantitatief) in kaart gaan brengen. Tegelijkertijd willen wij onderzoeken welke bestrijdingsmethoden in de praktijk gebruikt worden en wat hun daadwerkelijke effecten zijn op het onderdrukken van de vogelmijtpopulaties.

Wellicht is het een utopie om deze Black-box volledig te ontrafelen, maar wij hebben als doel om met exactere data voor de dag te komen dan die tot op heden zijn gepubliceerd.

Op dit moment zijn er al circa 30 legbedrijven die binnen onze grootschalige veldproef meedraaien. Echter, wij zijn op zoek naar nog minimaal 20 gemotiveerde legpluimveehouders.

Wat verwachten we van u als deelnemer aan deze veldproef?

 • Een leghennenkoppel met startleeftijd onder de 30 weken.
 • Elke 4 weken monitoren, tot aan het eind van het koppel.
 • De eerste keer hangt AviVet de vallen voor u op en markeert de locaties met een label
 • Na 48 uur haalt u de vallen weer uit de stal, verpakt u ze individueel en vriest u ze in.
 • Alle volgende keren hangt u zelf de vallen op.
 • De kosten van de vallen zijn voor uw rekening. Afhankelijk van de dieraantallen in de stal heeft u 10 of 20 vallen nodig per meetmoment.
 • De analysekosten zijn volledig voor rekening van AviVet.
 • In ruil voor de analysekosten ontvangen wij uw §kengetallen en extra informatie omtrent leegstand (schoonmaken, desinfectie en aanpak vogelmijt), behandelingen tijdens de ronde tegen vogelmijt en eventuele andere bijzonderheden gedurende de productieronde.

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Actuele informatie over de vogelmijtdruk in uw stal:
  • Op welke locaties verschijnen vogelmijten het eerst in de stal,
  • Op welke locaties loopt een infectie uit de hand (hotspots)
 • Wij zullen met u meedenken over waar en wanneer u het best kunt ingrijpen en welke aanpak of met welk middel het beste past bij uw bedrijf en de gevonden vogelmijtdruk
 • U krijgt doorlopend inzicht in het effect van het ingestelde plan van aanpak tegen vogelmijten en het effect ervan op de dieren en hun productie.
 • Herinnering via Whatsapp op de dag dat de vallen weer opgehangen moeten worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Berrian Lammers

Mobiel: 06-18784756

Mail: berrian.lammers@avivet.eu