Op veel pluimveebedrijven maakt men gebruik van chloor of waterstofperoxide om leidingen te reinigen of de drinkwaterkwaliteit te verbeteren. De werkzame stoffen komen vaak niet of in onvoldoende mate aan het eind van de drinklijn. Hierdoor is het effect op veel bedrijven minimaal. Door eenvoudigweg aan de drinknippel te meten kan voor elk bedrijf de ideale dosering van chloor of waterstofperoxide worden bepaald.

Desinfectiemiddelen zoals chloor of waterstofperoxide werken doordat ze reageren met organisch materiaal. Deze middelen maken geen onderscheid tussen schadelijke organismen in het water of bijvoorbeeld de organische biofilm in de drinklijn. Hierdoor kan de waterstofperoxide of chloor al verbruikt zijn voordat het bij de drinknippel arriveert. Het bepalen van de juiste dosering op stalniveau is dus van cruciaal belang.

Waterstofperoxide
Waterstofperoxide is een uitstekend desinfectiemiddel, maar heeft de nadelige eigenschap dat het geen stabiele verbinding is. Hierdoor zal het product langzamerhand zijn werkzaamheid verliezen. Sommige fabrikanten maken gebruik van een stabilisator. Desondanks blijft het belangrijk om de houdbaarheidsdatum van waterstofperoxide-houdende producten goed in de gaten te houden. Gebruik bij het bereiden van waterstofperoxide-houdende producten de aanbevolen dosering. Controleer tevens of de werkzame stof bij de drinknippel en tot aan het eind van de leiding komt. Test-strips zijn beschikbaar voor waterstofperoxide en zijn eenvoudig in gebruik. Let daarbij wel goed op de bewaarinstructies.

Chloor
Chloor is in tegenstelling tot waterstofperoxide een desinfectiemiddel wat weinig last heeft van de houdbaarheidsdatum. Toch is de desinfecterende werking van chloor niet vanzelfsprekend. De effectiviteit hangt namelijk sterk samen met de zuurtegraad (pH) van het drinkwater. De reden hiervoor is dat chloor een deel waterstofhypochloriet (HOCl) en een deel hypochloriet (OCl-) vormt in het water. Hoeveel van elk precies is afhankelijk van de pH van het water. Zo werkt chloor bij een pH van 7 vele malen beter dan bij een pH van 8,5. Bij een lage pH is er namelijk meer waterstofhypochloriet aanwezig. Dit laatste heeft een veel betere desinfecterende werking dan hypochloriet.

Het is mogelijk om water aan te zuren om de effectiviteit van chloor te verhogen. Echter, dit is niet zonder risico. Bij een pH onder de 5 (bijvoorbeeld in het voormengsel) ontstaat namelijk levensgevaarlijk chloorgas. Op bedrijven waar het drinkwater een pH heeft van 7,5 of hoger is het simpelweg verhogen van de dosering chloor verstandiger.

Om de juiste dosering te bepalen kan de effectiviteit van chloor (uiteraard aan de drinknippel) worden bepaald met een ORP-meter. Voor optimale werking van chloor is een ORP tussen de 700 en 750 mV aan te raden. Test-strips zijn in het geval van chloor niet geschikt omdat ze geen onderscheid kunnen maken tussen waterstofhypochloriet en hypochloriet.

Raadpleeg uw waterkwaliteitsdeskundige voor meer informatie over de efficite toepassing van chloor of waterstofperoxide in pluimveestallen.