Op alle pluimveebedrijven vindt bloedonderzoek plaats. Controle op antilichamen van een aantal pluimveeziekten is namelijk verplicht binnen de landelijke monitoring. Maar hoe zit het eigenlijk met alle overige virussen en bacteriën die de bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden?

Bloedonderzoek naar antistoffen tegen bijvoorbeeld het EDS- (Egg Drop Syndrome) of IB-virus (Infectieuze Bronchitis) verschaft waardevolle informatie op legpluimveebedrijven. Zo kan men deze informatie gebruiken om de bescherming na vaccinatie in kaart te brengen of een doorgemaakte infectie aan te tonen. Deze kennis kan nuttig zijn om een bestaand vaccinatieprogramma aan te passen. Kortom: bloedonderzoek verschaft waardevolle informatie over de immuun-status van uw pluimvee en kan door gerichte preventie de bedrijfsresultaten in de toekomst optimaliseren.

Het gericht monitoren van koppels kan met vers afgenomen bloed, maar het is beter om het serum van bloedmonsters met een bepaalde regelmaat en langdurig in te vriezen. Via deze serumbank kunnen koppels met terugwerkende kracht worden onderzocht op pluimveeziekten die mogelijk een rol hebben gespeeld tijdens de afgelopen ronde. Dit is een efficite manier om de volgende koppels nog beter te beschermen. Een deel van het bloed wat voor verplichte monitoring (NCD, AI, Ms/Mg) wordt afgenomen kan worden gebruikt voor lange termijn opslag.

Dierenartspraktijk AviVet heeft een systeem ontwikkeld om serum voordelig en voor langere tijd op te slaan. De vriessystemen worden met extra sensoren bewaakt. Daarnaast heeft de praktijk een eigen ELISA-robot die in staat is op zeer betrouwbare wijze meer dan 20 verschillende pluimveeziekten aan te tonen. Bloedonderzoek dus, voor een gezond resultaat.