Bloedluizen en de bestrijding ervan staan in de belangstelling; niet alleen binnen de pluimveesector, maar onlangs ook bij de consument. Het bloedluisprobleem is helemaal niet nieuw en er wordt al lang gezocht naar een oplossing tegen deze hardnekkige kippenbijters.

Er zijn verschillende invalshoeken binnen de bloedluisbestrijding. Er bestaan middelen die via het drinkwater worden ingezet of via contact spray. Daarnaast zijn er ook bedrijven die oplossingen zoeken met specifieke aanpassingen in de stalinrichting of juist een reinigingsmethode. Welke methode dan ook, ze hebben 1 ding gemeen: de bloedluispopulatie moet erdoor afnemen, beter nog: bloedluis moet zo lang mogelijk uit de stal verdwijnen.

De effectiviteit van een middel, reinigingsmethode of aanpassing in de stalinrichting kan alleen maar worden gemeten door de bloedluisbesmetting in de stal te kwantificeren. Met andere woorden: het aantal bloedluizen dat s nachts in de stal zich een weg naar de kippen baant, moet op een of andere manier in kaart worden gebracht. AviVet heeft hiervoor een bloedluis monitoringsmethode ontwikkeld. Deze is eenvoudig en leent zich uitstekend om in een vroeg stadium de stalbesmetting in beeld te brengen en deze in de tijd te vervolgen. Sterker nog: met deze methode kunnen data worden verzameld om de werkzaamheid van een middel te testen. Praktisch gezien worden bloedluisvallen op specifieke locaties in de stal gehangen en de vangst wordt na 48 uur gemeten. Dit soort veldproeven met nieuwe bestrijdingsmethode voeren wij al enkele jaren voor diverse bedrijven. De resultaten voor en na de bloedluisbestrijding geven een goede indruk van de werkzaamheid van de ingezette methode.

Ook pluimveehouders houden steeds vaker vinger aan de pols wat betreft de bloedluisbesmetting in de stal. Door regelmatig te meten krijgt ze de bloedluisbesmetting beter in beeld; nog voordat de mijten in het systeem te zien zijn. Dit geeft de veehouder een hulpmiddel om in een vroeg stadium de bloedluizen gericht te bestrijden en de bloedluisbesmetting beter onder controle te houden. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over onze bloedluisvallen en monitoringsmethode.